logo.jpg

Filatelistenvereniging "Roden-Leek en omstreken"

Welkom Websites Beurzen Contact
Log in
Financien- Laatste update: 08 12 2023
 

Bankrekening nieuwtjesdienst : NL11 RABO 0189 1959 32 t.n.v. FV Roden-Leek eo

Bankrekening rondzendverkeer : NL41 RABO 0364 0176 19 t.n.v. FV Roden-Leek eo

Bankrekening vereniging : NL90 RABO 0312 3841 22 (algemeen, contributie, enz.) t.n.v. FV Roden-Leek eo


Wilt u bedragen onder 15 euro bij voorkeur niet per bank overmaken in verband met de kosten die de bank ons berekent? Wilt u geen bedragen combineren voor de verschillende bankrekeningen?

De contributiebedragen voor het volledige jaar 2024 zijn:

- 50 euro voor een lidmaatschap met Maandblad Filatelie
- 30 euro voor een lidmaatschap zonder Maandblad
- 25 euro voor huisgenootleden

Leden die hun contributie voor 1 januari 2024 voldoen, krijgen een korting van 3 euro.

Voor een lidmaatschap dat in de loop van het jaar ingaat, geldt een sterk verlaagde bijdrage.

Als u een vraag hebt, kunt u de penningmeester ook mailen. Zie hiervoor de pagina bestuursleden.