logo.jpg

Filatelistenvereniging "Roden-Leek en omstreken"

Welkom Websites Beurzen Contact
Log in
Welkom- Laatste update: 12 03 2024

Welkom

op de website van de Filatelistenvereniging "Roden-Leek en omstreken"

De vereniging Roden-Leek wil de filatelie in de ruimste zin van het woord bevorderen. Dit gebeurt door het organiseren van ledenavonden, diverse diensten ten behoeve van de leden, postzegelbeurzen, enzovoort.

De informatie die u op deze site aantreft, is in de eerste plaats bedoeld als informatiebron voor de leden, als aanvulling op de maandelijkse convocaties en op onze "Nieuwsbrief".

Ook niet-leden heten wij hier van harte welkom. Maar nog liever begroeten wij u op een van onze clubavonden. Belangstellenden zijn altijd welkom op de maandelijkse verenigingsbijeenkomsten.


De diverse onderwerpen waaruit u een keuze kunt maken geven u hopelijk een goede indruk van onze vereniging en onze gemeenschappelijke hobby: de filatelie.

Bestuursoverdrachten 6 maart 2024. Voorzitter Jan Gerritsen draagt voorzittershamer over aan Henk van Huffelen
          Penningmeester Piet Kremer (rechts) neemt afscheid. Jaap Dutmer (niet op de foto) neemt zijn taken over.
Klik hier voor digitaal artikel Jan Gerritsen in "De Krant"